Ny sida för Asatro.Nu

Hej och välkommen till Asatro.Nu

Den här adressen gick en gång till forumet FornSed.Nu men det forumet har sedan länge försvunnit. Det blev inaktuellt och hade inga besökare efter att servern kraschade och en hel del artiklar försvann. Då en ny version lades upp visade det sig att det inte var av intresse längre så det togs bort helt.

FornSed.Nu var egentligen en fortsättning av det gamla forumet för asatro på Helgon.Net som försvann för ännu längre sedan. Tanken var att det skulle bli en samlingsplats för intresserade där man kunde diskutera och skriva av sig men det blev snarare en Wiki med artiklar och inte många medlemmar följde med från Helgon.

Tanken med den här sidan är nu att vara en informationssida.
Kommentarer är inaktiverade och det som skrivs är inte öppet för diskussion på samma sätt som tidigare. Varför inte, kanske du undrar? Jo, om många människor tycker samma sak så finns det inte så mycket att diskutera. Tycker man inte samma sak så blir diskussionerna snabbt ganska enformiga och leder ingenstans, åtminstone i det här ämnet. Du hittar inga andra religiösa sidor med öppna diskussioner som har någon slags högre kvalité så varför ska den här sidan ha det?

Asatro.Nu är till för att informera, inte diskutera. Passar det inte dina syften så behöver du ju inte läsa eller hur?

Det finns en märklig uppfattning som menar att ämnet hedendom och paganism är öppet för diskussion och att det är fritt upp till var och en att tycka precis hur mycket som helst och att någon slags yttrandefrihet råder så fort det handlar om hedendom som inte får begränsas eller emotsägas. Jag har aldrig tyckt om den inställningen så jag gör min egen sida med min information och uppmanar de som tycker annorlunda att göra detsamma. Det skapar utrymme för en helt annan typ av debatt än den snabba kommentaren man inte behöver ta ansvar för på samma sätt som en genomtänkt artikeldebatt där det framgår tydligt vem som skriver och tycker vad.

Debattforum har sina fördelar absolut men det blir lätt ett gytter av åsikter som blir svårt att läsa och skribenter gömmer sig bakom påhittade namn och tycker sig därför kunna skriva vad som helst utan att behöva stå till svars för det. Jag står för vad jag säger och jag kan absolut debattera med åsiktsmotståndare men i så fall på en högre nivå med artiklar hellre än korta kommentarer.

Det är anledningen till att Asatro.Nu ser ut så här och det är anledningen till varför både forumet och wikin är borta.

Publicerat i Information | Kommentarer inaktiverade för Ny sida för Asatro.Nu

Var finns gudarna?

Asatrons gudar är inte lika Abrahamismens (judendom, kristendom, islam) gudar. Asar och Vaner bryr sig inte så mycket om vad vi människor håller på med här i Midgård men de bryr sig om vad som händer med Midgård.

Alla väsen håller till i sina respektive domäner:

Asgård:
Godheim/Asheim: Asarnas hemvist
Vanheim: Vanernas hem
Muspelheim: Eldens hem och eldvarelsernas, Surts rike

Midgård:
Manheim/Midgård: Människornas hem
Alvheim: Ljusalvernas rike
Svartalvheim: Dvärgarnas och svartalvernas hemvist

Utgård:
Jotunheim: Jättarnas och Skrymers domäner
Nifelheim: Hrimtursarnas och isvarelsernas rike
Helheim: De dödas och gudinnan Hels hemvist

Alla dessa väsen, eller nästan alla, kan fritt röra sig mellan dessa världar. Ibland interagerar de med människor men oftast inte. Vi människor lever i vår tredimensionella värld emedan de flesta andra varelser lever i en annan dimension som inte kan uppfattas av oss om inte a, någon av dem vill det eller b, vi anstränger oss riktigt ordentligt och får tillstånd att ta del av den.

Jättarna vill gärna ta över Midgård och de hatar människosläktet. De försöker ibland ta över Asgård eftersom de hatar Asarna men jag har inte hittat någon text som säger att de försökt ta över något annat rike. Att de hatar Asarna är sannolikt för att de flesta Asar är jättar av födseln men inte vill leva bland jättarna då de har utsett sig själva till gudar. Asarna skapade också människorna och detta ser jättarna som en styggelse eftersom en skapad varelse inte är naturlig.

Oden (och hans bröder Vile och Ve/ Höner och Lodur) är son till Bor och Bestla, två jättar.
Tor är son till Oden och Jord, två jättar
Loke är son till Farbaute och Laufey, två jättar
Heimdall är son till nio mödrar (fader okänd, förmodligen Oden) och den enda slags moder det skulle kunna vara är en jättekvinna.
Tyr är son till jätten Hymer (moder ?)
Vale är son till Oden och jättinan Rind
och så vidare.

Asynjornas släktled är mer okänt men de flesta är döttrar till jättar som vi känner till.

En titel är inte alltid bindande och behöver inte ange ras. Oden är ju Asarnas kung men han är son av en jätte och en av urvarelserna. Frey är nu en av asarna men är ursprungligen av Vanernas ätt. Frey bor i Alvheim och räknas också till alvernas skara. Man måste göra skillnad på titel, rang och härkomst. Loke är en jätte precis som Tyr och räknas fortfarande till jättarna men genom Lokes brödraskap med Oden (de blandade blod) togs han upp bland asarna. Tyr vill inte att Midgård eller Asgård ska förstöras av jättarna så han bytte helt enkelt sida och blev en av Asarna. As är en titel, inte en ras som jätte eller dvärg.

Vad de olika gudarna gör om dagarna är inte känt men de antas hålla ordning på universum och se till att allt fungerar. Asarna samlas varje dag till rådslag säger texterna och det rådslaget borde handla om en slags dagordning för alltets funktion. Rapporter om vad jättarna planerar för illdåd och hur alltet kan försvaras kan man föreställa sig. Vem vet.

De enda gudar vi vet lite om vad de gör är Oden och Tor. Oden är den evige vandraren som ständigt rör sig mellan världar och hittar på diverse hyss. Tor är Midgårds och Asgårds försvarare och håller till mellan dessa två världar i sin jakt på lösvandrande jättar. Vad de andra gör vet vi inget om.

Hur som helst så är de inte här hos oss och lägger sig i vad vi gör. De skapade oss och vår värld och de skyddar både oss och vår värld men de lägger sig sällan i. De vet att människan är förgänglig och att om vi förstör Midgård så går vi under eftersom vi inte kan leva någon annanstans. De vet också att Midgård överlever oss och kan repareras. Våra futtiga liv är inget de bryr sig om om det inte skulle sammanfalla med deras intressen på något sätt. Därför har de inte gett oss regler att leva efter, vi gavs liv och ande och efter det fick vi klara oss bäst vi kunde på egen hand.

Detta betyder inte att en människa inte kan premieras på olika sätt.
Vi har ett uppdrag i att lära oss så mycket som möjligt om det mesta för att utvecklas som art. En människa som listar ut den rätta livsvägen premieras med ett rikt efterliv i ett passande dödsrike med lite tur.

Människor kan också ha förmågan att kommunicera med gudar och andra väsen men man bör veta att det alltid är på deras villkor. Av alla skapelser är människan den minsta och nyaste arten och den enda av alla arter som är medvetet skapad av en annan art. Manheim är inte vårt att dominera som i de Abrahamitiska religionerna, vi människor är inte skapelsens krona utan har fått Midgård att leva i och ta hand om tillsammans med alla andra varelser som bor här.

Alla dessa världar finns i Yggdrasil, världsträdet. Yggdrasil kan liknas med Vintergatan och är i så fall bara ett av många träd. I asatron finns ingenting som säger att vi och vår värld skulle vara det enda i sitt slag. Det finns utrymme för många andra gudar och andra väsen men de befinner sig så långt bort från oss att vi inte vet något om dem och de vet sannolikt inte om vår existens heller. Hur stort Yggdrasil är går inte att avgöra men om alla dessa världar får plats i det utan att vara synliga för varandra så kan man föreställa sig hur stort och omfattande det är.

Gudarna kan betraktas som multidimensionella varelser som inte är begränsade av en, eller tre, dimensioner som vi människor. De kan färdas mellan olika världar och de kan vara tredimensionella och de kan även färdas i drömmar och tankar. Att försöka förstå ett gudaväsen är inte möjligt för oss med vår begränsade hjärna. Gudarna är inte människor även om vi gett dem mänsklig gestalt för att kunna föreställa oss dem. Gudar, jättar, dvärgar och alver är krafter mer än kroppsliga varelser, krafter som kan anta flera former. Därför kan de vara överallt utan att vi uppfattar dem.

Ett sätt att beskriva Tor är att prata om åska och blixtar. Tor är en kraft som är son till Jord. Tors hammare är ett vapen som hjälper honom att försvara både oss och vår värld men att tro att Tor är en gubbe som springer omkring med en hammare är lite barnsligt, det är den bild vi ger honom för att kunna uppfatta hans kraft. Om vi funderar på hur jorden försvaras från yttre hot så är vårt försvar vår atmosfär där allt som inte ska vara där brinner upp. Atmosfären skapas och underhålls av vår planets kärna av järn som roterar i flytande järn (Tors styrkebälte) vilket skapar ett magnetfält som i sin tur skapar urladdningar i atmosfären som vi ser och uppfattar som blixtar. Ser man det på det sättet så förstår man Tors förödande styrka och det förklarar vem och vad Tor är.

Är Tor här i Midgård? Både ja och nej, han är här omkring men inte alltid utan bara när det behövs men han är aldrig långt borta. Är han i Asgård där han bor i Trudvang? Ja och nej, det är hans hem men ingen är väl alltid i sitt hem? Att förklara hur allt detta går till kräver en förståelse för en universell uppfattning av tid och rum utanför vår tredimensionella världsuppfattning. Det kräver en förståelse för att något konkret och något abstrakt kan existera samtidigt som samma väsen. Därför har vi skapat bilden av en arg farbror som åker omkring i en vagn och kastar sin hammare så att det blixtrar, det är lättare att prata om än en universell multidimensionell kraft.

På samma sätt kan man förklara alla andra väsen så var finns gudarna? Här och där och lite varstans är väl det närmaste ett svar man kan ge på den frågan. Saken är den att även om vi gett allt ett namn och ett utseende så är detta våra namn och våra föreställningar. Vi människor måste beskriva saker på ett sätt vi kan förstå men det betyder inte att det är så det är. Sagor och myter ska inte tolkas bokstavligt, de är omskrivningar och liknelser på saker vi inte kan definiera i sin rätta form och alla som läst de nordiska myterna och sagorna vet att de som skrev ned dem älskade omskrivningar och liknelser.


Publicerat i Religion | Kommentarer inaktiverade för Var finns gudarna?

Vad är Asatro

Ja, vad är asatro..
Vissa menar att det är en religion, andra menar att det är en filosofi.

En religion är det väl per definition eftersom det finns gudar och gudinnor men samtidigt finns det ingen helig text eller dogma som talar om hur vi ska vara som människor eller vilka regler de här gudarna har skapat för oss att leva efter. Asatro är således ingen dogmatisk religion.

De texter som finns är inte att jämföra med någon slags bibel.
Texterna i den äldre eddan, eller Sämunds edda, är till större delen moraliska eftertänksamheter som man kan kontemplera över. De sätter inte upp några regler eller ramar utan återger händelser och exempel samt vilka konsekvenser de kan leda till.

Texterna i den yngre eddan, eller Snorres edda, är egentligen inte kopplade till religion alls utan Snorre skrev sin edda som en lärobok i skaldskaparkonst med religiösa texter som byggstenar. Vi får en del information om det religiösa livet i Snorres texter precis som i Sämunds edda men det finns fortfarande inga regler utan mer ämnen för kontemplation.

Alla sagor som finns bevarade återger människors levnadsöden snarare än gudars. Här kan vi läsa om hur människor som levde i Asatrons storhetstid levde och funderade över sina beslut. Det finns inget om rätt eller fel här heller utan snarare handlingar och dess konsekvenser. Även i dessa berättelser kan vi hitta en hel del intressant information om hur religionen såg ut på den tiden.

Personligen ser jag asatron som en filosofi och ett sätt att betrakta min omvärld. Jag känner inte att jag måste offra till någon eller be till någon eller att jag måste leva på ett speciellt sätt för att gudarna ska bli nöjda. Gudarna verkar inte bry sig särskilt mycket om vad vi gör. Ibland interagerar de, både på begäran och utan, men oftast har de nog med sitt eget.

Det har på sista tiden dykt upp en del nymodigheter inom asatron som jag ställer mig tveksam till. Dels har vi asatrosamfundet eller samfundet för forn sed eller vad de kallar sig nu för tiden. Jag minns när de bildades och jag har ställt mig tveksam till deras intentioner sedan begynnelsen. Som jag ser det så försöker de skapa ett nytt religiöst samfund som mer liknar kyrkan än någon hedniskt. De har godar och gydjor, en slags präster, och de vill bygga en kyrka eller tempel som de kallar det (man kan ju inte ha en hednisk kyrka så då kallar man det tempel). Inte nog med det utan de vill också begränsa ur man som medlem i deras kyrka ska leva som hedning och då är man inne på dogma och blir därmed en hednisk motsvarighet till den kristna kyrkan.

Sen har vi Ásatrúarfélagið på Island som har byggt sig ett ”asatempel” med Hilmar Örn Hilmarsson som ”överstepräst”. Templet kommer att användas för bröllop, begravningar och namngivningsceremonier enligt sällskapet.

För det första så finns det inga som helst bevis rent arkeologiskt för att det någonsin har funnits några tempel för asatroende i Skandinavien. Den lämning man länge trodde var ett spår av ett hednatempel i Uppsala visade sig vara ett gammalt kloster. Det talas i vissa texter från en ungefärlig samtid om ett tempel med en guldkedja på taket och en inhägnad av pålar. Det låter osannolikt att ett hednatempel skulle ha en guldkedja på taket som syntes långväga omkring, vad skulle syftet vara med en sådan och vad skulle den representera? Texterna är skrivna av kristna besökare som inte förstod varken språk eller tradition så utrymmet för missförstånd är enormt.

För det andra så finns det inget som säger att bröllop uträttades av någon slags präst.
Äldre Västgötalagen är visserligen kristen men talar om att giftermål utföres genom löfte inför tolv vittnen och brudgåva av guld som bekräftas genom att de båda ligger ”under samma bolster” över en natt. Det vill säga att man talade om inför vittnen att man ville fästa någon (förlovningen) och sedan intygade paret inför minst tolv vittnen att man godtagit bröllopsgåvorna (oftast en massa pengar och halva sin mark) och alltihop bekräftades genom bröllopsnatten ”under samma täcke och bolster” (även detta inför vittnen naturligtvis). Mer än så var det inte. Skilsmässa var lika lätt, man bötade hälften av sin egendom för det brutna löftet (om inte någon horat utanför hemmet och därmed gav anledning till skilsmässan) och berättade om skiljet inför minst tolv vittnen och sedan var det klart. Det står ingenting om präster eller kyrkor/tempel eller gudar. Allt handlade om löften inför vittnen och det löftet kunde ges var som helst. Detta i en lag som var till stor del kristen men som uppenbart bevarat en hel del från heden tid. Varför Islänningarna vill att giftet ska ske inför en ”präst” i ett tempel beror mer troligt på att de är så pass påverkade av kristen tro att de tror att det är så det måste gå till.

För det tredje finns det inget som säger att begravningar utfördes av någon slags präst. Det gamla systemet med högläggning skedde på gården och oftast byggde den framlidne sin egen hög innan döden. Familjen höll någon slags fest eller sorgestund och så var det inte mer med det. Tittar man på det arkeologiska materialet så kunde folk begravas eller brännas lite var det passade och gravarna placerades oftast så att de syntes vida omkring. Det finns inga belägg för att någon präst var inblandad och höll någon slags ceremoni, sådant håller kyrkan på med.

Att man skulle behöva ett tempel för att blota är bara rent struntprat. Blotet är personligt och ingen kollektiv samfundsritual. Det förekom både kollektiva stora blot och mindre personliga blot men att det skulle ha behövts ett tempel för dem, eller präst för den delen, känns orimligt. Hade det varit fallet hade vi hittat tempelrester lite överallt. Blotet hölls oftast på gården och det finns inga tecken på att varje gård hade ett tempel och någon ambulerande huspräst har väl aldrig funnits innan kyrkan kom hit.

Nej, allt det här tramset med tempel och kyrkor är bara nonsens och har ingenting med hedendom eller asatro att göra. Det är bara ett sätt att göra hedendomen rumsren genom att få den att efterlikna kyrkan så mycket som möjligt. Jag tror att många nog kan acceptera hedendomen om den påminner om något de känner igen men att acceptera den som den är känns troligtvis lite främmande för gemene man eftersom det är lite främmande med annorlunda sätt att vara religiös.

Gör man dock allt detta med prästsystem och kyrkobyggnader så har man gjort asatron till en religion men sådan har den aldrig varit så det är rent nyskapande. Våra förfäder hade inte ens ett namn på sin religion, ordet asatro är också nytt. Att vara asatroende betyder att man tror på asarna och ordet Áss/as/ase betyder gud. Det fanns dock fler gudaväsen än asarna, de är bara ett av gudasläktena. Många av asarna är av Vana-ätt, några är av jätte-ätt osv. As är bara det namn de gav sig själva som folk. Sedan skulle vilken forntida Skandinav som helst höja på ögonbrynen åt ordet asatroende. Man behöver inte tro om man vet eller hur? Det finns inga tvivel om att asarna finns liksom det inte finns några tvivel om att alver, dvärgar, jättar, troll, tursar etcetera finns. Vad är det att tro på? De behövde inget namn på sin tro eftersom alla hade den. Det var väl snarare en fråga om vilken gudom man valde att blota till. I så fall skulle vi istället för asatroende ha Odentroende, Torstroende osv. men även detta är tveksamt eftersom det verkar som om de olika gudarna hade sin egen klass. Oden var för rikemännen, Tor för bönderna osv. Många kunde höra till flera klasser och andra till ingen klass.

Man kan inte blanda ihop polyteism med monoteism på det här sättet med kyrkor och präster. Visst, det fanns säkert godar och gydjor och ett och annat tempel här och där meningen samlad struktur som en enhetlig religion. Utövandet av den här religionen eller kulten (som vi borde kalla den) kunde skilja sig markant mellan olika gårdar och därför kan vi inte prata om en samlad religion.

Asatro, som vi för enkelhetens skull kallar den samlade hedniska kulten för idag, är mer en filosofi som kan anpassas efter vem man är och hur man vill använda den. Man måste inte blota eller be till alla gudar eller bara en enda, man behöver inte göra någonting alls eftersom det inte finns några regler. Texterna som finns är mer riktlinjer för ett moraliskt kontemplerande och ämnade som eftertanke över handling och konsekvens. ALla skrifter som finns idag är skrivna av kristna dessutom med undantag möjligen för Sämunds edda som sägs ha ett äldre ursprung i den muntliga traditionen. Vi lär oss sannolikt mer av sagorna än av eddorna men jag tvivlar starkt på att vi kan prata om en samlad religion.

Sen har vi som lök på laxen det här med forn sed som är populärt idag. Man vill inte säga asatro av just den anledning jag nyss nämnde så man hittade på termen forn sed istället. Det betyder som man gjorde förr ungefär och ska samla ihop diverse seder och ritualer under samma tak. Det finns många röster både för och emot denna term och jag står nog på den sida som inte tycker att den passar. Jag kallar mig hellre asatroende även om termen är felaktig per definition om jag nu ska kalla mig något alls.

Forn sed kan ju vara precis vad som helst så det säger ju ingenting om vad man är. Utövare av seder så som de utfördes förr (okänd tidsram) eller åtminstone så som jag tror eller uppfattar att de gjorde ”förr”. Är det ett namn på en religion? Hedning refererar till kristendomen och betyder en som inte är kristen eller rättare en som bor utanför staden och därför inte är kristen. Jag håller mig helst ifrån referenser till en religion jag inte accepterar när jag pratar om mig själv.

Så är asatro en religion?
Ja, för vissa är den det och för vissa är den inte det. Det är en gudstro, en livsstil, en filosofi etc. Den är vad man väljer att den är men den behöver inga präster och den behöver inga tempel eller kyrkor. Den germanska religionen/kulten är långt äldre än kristendomen så varför ska vi kopiera det kristna sättet att definiera vårt tro?

Publicerat i Religion | Kommentarer inaktiverade för Vad är Asatro